معرفی گروه اسکولیپ

اسکولیپ راه حلی نوین در آموزش


این گروه در پی تشکیل جلساتی درباره فعالیت‌های قابل انجام در حوزه گیمیفیکیشن شکل گرفت. تجربه چند ساله در زمینه‌های آموزش، پژوهش طراحی بازی و اتاق فرار، زمینه‌ساز ایده ساخت جعبه‌های بازی آموزشی اسکولیپ شد.

پس از طراحی اولین بازی و شرکت در نمایشگاه دست‌آوردهای صنایع آموزشی غیردولتی و جشنواره دانش‌آموزی سینا، استقبال مدارس و مراکز آموزشی این گروه را برای ادامه فعالیت‌ها در حوزه بازی‌سازی حمایت کرد.

ایجاد کارگاه و در ادامه تولید نوآورانه نمونه‌بازی‌های جدید و اجرای بازی‌ها در  مراکز مختلف، گواهی شرکت خلاق را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای این گروه به ارمغان آورد.

KHALAGH